HVORDAN DEFINERER MAN SEKSUEL CHIKANE?

Seksuel chikane er alt, DU føler, går over din grænse, som har en seksuel karakter. Direkte eller indirekte. Det kan være alt fra vittigheder og kommentarer om din krop, mails, billeder og sms’er til fysiske berøringer/overgreb og hentydninger eller direkte krav om sex.

Loven siger: “Enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Der er tre former for seksuel chikane på jobbet:

UØNSKET SEKSUEL OPMÆRKSOMHED:

Det kan både være verbalt og fysisk. Som kys, berøringer, kommentarer, spørgsmål og opfordringer om sex, sjofle vittigheder, visning af pornografiske billeder, seksuelle e-mails, breve eller SMS’er.

SEKSUEL TVANG:

Trusler eller bestikkelse for at få sex.

KØNSCHIKANE:

Et chikanerende miljø, hvor det er blevet hverdag at nedværdige og krænke andre på grund af deres køn. Det kan både være med kommentarer og berøringer. Som regel er det kollegaerne, der står for det, men chefen kan også være med eller stiltiende acceptere det

Symptomer på, at du er udsat for seksuel chikane på jobbet – hvis du oplever flere af disse symptomer, kan det være en god idé at tale med din læge:

TYPISKE FYSISKE REAKTIONER:

Koncentrationsproblemer

Nervøs spænding

Hovedpine

Mavepine

Kvalme

Kronisk træthed

Søvnløshed

Hukommelsestab

TYPISKE PSYKISKE REAKTIONER:

Fjendtlighed og vrede

Magtesløshed

Hjælpeløshed

Mindreværdskomplekser

Skyld- og skamfølelse

Tanker som ”Er det min skyld?”, ”Frister jeg?” eller ”Duer jeg kun til det?”.

EFTER LÆNGERE TID:

Angst

Stress

Depression

HVEM SKAL JEG KONTAKTE/HVAD KAN JEG GØRE?

Hvis du er blevet udsat for seksuel chikane, skal du kontakte din fagforening eller den fagforening, du hører til. De kan hjælpe dig med rådgivning, støtte og evt. erstatningskrav.

“Er jeg bare sippet?”

Hvis du gennem længere tid er blevet udsat for kommentarer, berøringer eller beskeder, du oplever som krænkende, er det aldrig din skyld. Man kan ikke lægge op til seksuel chikane.

Hvis du er i tvivl, om du “bare er sippet” eller om det, du har oplevet, faktisk er ulovligt, så bør du altid vende det, med familie eller venner. Det kan være sundt at få andres syn på sagen.

Du kan også tale med kollegaer – på den måde kan I få en snak om tonen på jobbet, og du kan finde ud af, om andre også udsættes for noget, der er grænseoverskridende.

Husk altid:

Dine grænser er dine grænser, og du har ret til, at de bliver respekteret.